Ondernemer van het jaar!

Kijken? Dat doe je met je hersenen!

Kijken? Dat doe je met je hersenen!

Er wordt altijd gezegd dat we met onze ogen zien, maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Vergelijken we onze ogen met een moderne digitale camera, dan zijn onze ogen de camera’s die het beeld opnemen dat uiteindelijk in onze hersenen op het ‘scherm’ wordt vertoond. Omdat onze ogen ongeveer zes centimeter uit elkaar staan, bekijken ze het beeld ieder vanuit een iets andere gezichtshoek. Van die twee, afzonderlijke en iets verschillende beelden, wordt door de hersenen een totaalbeeld gevormd waarin we de diepte ervaren die we met één oog niet kunnen zien. Dit noemen we het z.g. stereobeeld. Als we nu een brillenglas voor het oog plaatsen, wordt het beeld dat we gewend zijn te zien vergroot, verkleind of zelfs enigszins vervormd (afhankelijk van de gecorrigeerde werking). Ook in uw nieuwe bril zitten dus glazen die vergroten, verkleinen en/of vervormen. De kans is dus aanwezig dat, als deze glazen ook nog verschillend van sterkte zijn, ze beide een andere vervorming van het beeld veroorzaken.

In de praktijk komt het erop neer dat u het beeld eerst ‘anders’ ziet dan u gewend was. Aanvankelijk kan het bijvoorbeeld zo zijn dat, als u het hoofd beweegt, u de hele wereld ziet bewegen. Als u naar de grond kijkt kan het lijken alsof u heel klein bent of juist heel groot. Vooral als u wat hoger staat of zit, zoals op de fi ets, kan dit een vreemde gewaarwording zijn. Ook kunt u de indruk krijgen dat u met uw nieuwe bril bobbels of juist kuilen in de vloer ziet, dat de muren voor- of achterover hellen en tafels scheef staan. En soms lijkt het of de krant naar boven of naar beneden taps toeloopt. Kortom, het ruimtelijk zicht kan tijdelijk verstoord zijn.

Zelfs als de sterkte van uw glazen gelijk blijft, maar het model of de stand van de nieuwe bril is anders, kunt u al enkele van dit soort verschijnselen verwachten waar u opnieuw even mee moet oefenen. De overschakeling op een extra dun glastype kan ook de aan ommezijde beschreven verschijnselen tot (tijdelijk) gevolg hebben. Gelukkig zijn onze hersenen snel in staat al deze bijzondere beelden weer tot hun ware proporties terug te brengen. Daarom kunnen we
zeggen dat ook u vrijwel zeker na enige oefening met uw nieuwe brillenglazen overweg zult kunnen. Bij de een verloopt dit proces sneller dan bij de ander. Soms duurt het enige dagen, maar het kan in uitzonderlijke gevallen ook wel een paar weken duren, voordat de hersenen de nieuwe beelden volledig hebben geaccepteerd. Leeftijd speelt daarbij soms een rol. Hoe jonger de ogen, des te sneller hebben we de oefening onder de knie.


Om dat proces te helpen is het daarom verstandig de nieuwe bril zoveel mogelijk te dragen, bij voorkeur de hele dag. Valt u niet te snel terug op uw oude bril, anders krijgen de hersenen namelijk steeds een ander beeld te verwerken, waardoor ze niet goed in staat zijn zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Hebt u echter het gevoel dat het kijken met uw nieuwe bril vreemd blijft of krijgt u andere klachten, kom dan langs bij de specialisten van Optiek Van Veen.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio