Ondernemer van het jaar!

(Nieuw) hoortoestel nodig?

Indien u een (nieuw) hoortoestel nodig heeft adviseren wij u een afspraak met ons te maken voor een intakegesprek. Een bezoek vooraf aan de K.N.O. arts is niet noodzakelijk.

Intakegesprek

Tijdens de intake bespreken wij met u hoe een proefperiode voor nieuwe hoortoestellen verloopt. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en wij geven u hierbij informatie en advies.

Indien er nog geen meting is verricht, doen wij dit ook tijdens de intake.Wij bekijken het trommelvlies en de gehoorgang door middel van een video otoscoop. Hierbij kunt u zelf mee kijken in het oor. Vervolgens voeren wij de meting van het gehoor uit. Indien hieruit blijkt dat het nodig is u eerst door te verwijzen naar de K.N.O. arts zullen wij dit alsnog doen.

Vervolgens zullen wij met u een gesprek hebben over uw gehoor. Hierbij komen verschillende facetten aan de orde. Zo zullen we ingaan op uw ervaringen met eerdere hoortoestellen evenals uw medische achtergrond betreffende het gehoor. Verder bespreken wij met u welke klachten u ondervindt in het dagelijks leven. Hoe ziet uw dagelijks leven eruit en op welke wijze speelt uw gehoorverlies hier een rol in.

Misschien heeft u zelf wensen en verwachtingen met betrekking tot het hoortoestel, dit is voor ons uiteraard belangrijk om te weten.

Uiteindelijk geven wij naar aanleiding van voorgaande een advies over hoortoestellen en/of andere audiologische hulpmiddelen. Samen zullen we dan bepalen welke hoortoestellen u gedurende een proefperiode zal gaan uitproberen.

Proefperiode

Na de intake bestellen wij voor u het gekozen hoortoestel. Tijdens de eerste aanpassing van dit hoortoestel geven wij u uitleg over de bediening en schoonmaak, oefenen wij met u het indoen en stellen we het hoortoestel in naar aanleiding van uw gehoortest en uw eerste indruk van het geluid. Het is dus heel persoonlijk met welke instellingen u onze winkel in eerste instantie verlaat.

U kunt nu in uw eigen situatie gaan ervaren hoe het nieuwe geluid u bevalt. In het begin kan het nog wel even wennen zijn omdat uw hersenen zich ook weer moeten aanpassen aan de nieuwe prikkels.

Wij maken met u een aantal vervolgafspraken om het hoortoestel voor u optimaal in te stellen aan de hand van uw ervaringen en onze metingen. Soms kan het wenselijk zijn nog een ander type hoortoestel uit te proberen, ook hiervoor geven wij u ruim gelegenheid.

Indien we beiden tevreden zijn over het resultaat kunt u overgaan tot de aanschaf van het hoortoestel.

Hoorprotocol en vergoedingen door uw zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar Nederland heeft in 2013 het hoorprotocol ingevoerd. Dit protocol bepaalt voor welke categorie hoortoestel u een vergoeding zult krijgen. In het kort komt het er op neer dat er wordt gestreefd naar eenvoudigere en goedkopere oplossingen voor lichte gehoorproblemen en meer complexere oplossingen voor zwaardere gehoorproblemen. Het protocol brengt een aantal zaken in beeld;

Met een vragenlijst wordt in kaart gebracht welke beperkingen u zelf ervaart in het horen en verstaan.

Er wordt een uitgebreide gehoortest door ons uitgevoerd of er is een voorschrift van de K.N.O. arts of het audiologisch centrum aanwezig. Een gehoortest bij Optiek van Veen bestaat minimaaluit het meten van de luchtgeleiding, beengeleiding en het testen van uw spraakverstaanbaarheid.

Op basis van de vragenlijst en de gehoortest wordt vastgesteld voor welke categorie u in aanmerking komt voor vergoeding. Er zijn 5 categorieën hoortoestellen: categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is uitgebreider. Het tarief voor deze categorieën is door uw zorgverzekeraar vastgesteld en bekend bij van Veen.

Keuzevrijheid voor hoortoestellen bij Van Veen

Aangezien niet alle hoortoestellen binnen het hoorprotocol vallen en dus vergoed worden, geven wij u onafhankelijk van het protocol informatie en een eerlijk advies. Optiek van Veen kan als zelfstandig en HoorProfs audicien, elk type hoortoestel leveren. Bij ons heeft u als klant keuzevrijheid in hoortoestellen. Wilt u niet worden beperkt door het aanbod hoortoestellen uit het nieuwe hoorprotocol, dan kunt u bij ons kiezen uit een breed assortiment hoortoestellen. De kans bestaat dat uw recht op vergoeding vervalt indien u zelf een bepaald toestel wilt kiezen, of dat u zelf meer zult bijbetalen. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en wordt uiteraard met u besproken.

Declaratie bij uw zorgverzekeraar

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland en wij kunnen voor u rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U komt in aanmerking voor een vergoeding bij een gehoorverlies van 35 dB aan één oor, ongeacht het functioneren van het andere oor. Na 5 jaar wordt er weer een vergoeding gegeven voor vervanging van een hoortoestel.

Eigen bijdrage van 25%

Vanaf 1 januari 2013 heeft de overheid bepaald dat u een wettelijke eigen bijdrage van 25% per hoortoestel dient te betalen voor het hoortoestel uit de categorie waarvoor u vergoeding krijgt. De zorgverzekeraar vergoedt de resterende 75% van de kosten. Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering wordt de eigen bijdrage mogelijk voor een deel vergoed en soms zelfs volledig vergoed. U kunt dit in uw polisvoorwaarden terugvinden.

Ook vergoeding voor Achmea verzekerden

Bent u verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro, Agis en Pro Life), dan kan het zijn dat u te horen heeft gekregen dat er vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog hoorzorg van bepaalde hoorketens vergoed wordt. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat wij u hoortoestellen en service kunnen blijven leveren. De vergoeding wordt door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, zoals u dat van ons gewend was. Er wordt door uw zorgverzekeraar 80% vergoed van de wettelijke 75% vergoeding. Het verschil zullen wij voor u compenseren, zodat u niet te veel betaalt! Voordeel van het feit dat wij geen contract hebben met de Achmea is dat u vrij bent om binnen het protocol een ander toestel te kiezen dan de categorie waar u vergoeding voor krijgt. Dit in tegenstelling tot de gecontracteerde ketens, welke niet mogen afwijken!

Tip: U zou er voor kunnen kiezen om in het nieuwe jaar een restitutiepolis te nemen in plaats van een naturapolis. Voordeel is dat u dan uw eigen zorgverlener mag uitkiezen en altijd recht heeft op de volledige vastgestelde vergoeding! Dit geldt niet alleen voor de hoortoestellen, maar ook voor andere zorg. Uw zorgverzekeraar zal in de toekomst steeds meer voor u gaan bepalen waar u uw zorg moet afnemen.

Verplicht eigen risico

Hoortoestellen vallen onder het eigen risico. Voor 2014 is het eigen risico €360,00.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio