Ondernemer van het jaar!

Een hoortoestel op maat

Er zijn verschillende soorten hoortoestellen verkrijgbaar. Welke het best bij u past, bepaalt u samen met uw audicien. Niet ieder hoortoestel is geschikt voor iedereen, omdat elk type gehoorverlies een andere uitvoering van het hoortoestel vraagt. 

Voor meer informatie over hoortoestellen en ooronderzoek, klik op de button.

logo oog en oorzorg 300

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken om uw oren uitgebreid te laten onderzoeken via tel. 0341-252664, of via onze online agenda of stuur een e-mail naar info@optiekvanveen.nl.

(Nieuw) hoortoestel nodig?

Indien u een (nieuw) hoortoestel nodig heeft adviseren wij u een afspraak met ons te maken voor een intakegesprek. Een bezoek vooraf aan de K.N.O. arts is niet noodzakelijk.

Intakegesprek

Tijdens de intake bespreken wij met u hoe een proefperiode voor nieuwe hoortoestellen verloopt. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en wij geven u hierbij informatie en advies.

Indien er nog geen meting is verricht, doen wij dit ook tijdens de intake.Wij bekijken het trommelvlies en de gehoorgang door middel van een video otoscoop. Hierbij kunt u zelf mee kijken in het oor. Vervolgens voeren wij de meting van het gehoor uit. Indien hieruit blijkt dat het nodig is u eerst door te verwijzen naar de K.N.O. arts zullen wij dit alsnog doen.

Vervolgens zullen wij met u een gesprek hebben over uw gehoor. Hierbij komen verschillende facetten aan de orde. Zo zullen we ingaan op uw ervaringen met eerdere hoortoestellen evenals uw medische achtergrond betreffende het gehoor. Verder bespreken wij met u welke klachten u ondervindt in het dagelijks leven. Hoe ziet uw dagelijks leven eruit en op welke wijze speelt uw gehoorverlies hier een rol in.

Misschien heeft u zelf wensen en verwachtingen met betrekking tot het hoortoestel, dit is voor ons uiteraard belangrijk om te weten.

Uiteindelijk geven wij naar aanleiding van voorgaande een advies over hoortoestellen en/of andere audiologische hulpmiddelen. Samen zullen we dan bepalen welke hoortoestellen u gedurende een proefperiode zal gaan uitproberen.

Proefperiode

Na de intake bestellen wij voor u het gekozen hoortoestel. Tijdens de eerste aanpassing van dit hoortoestel geven wij u uitleg over de bediening en schoonmaak, oefenen wij met u het indoen en stellen we het hoortoestel in naar aanleiding van uw gehoortest en uw eerste indruk van het geluid. Het is dus heel persoonlijk met welke instellingen u onze winkel in eerste instantie verlaat.

U kunt nu in uw eigen situatie gaan ervaren hoe het nieuwe geluid u bevalt. In het begin kan het nog wel even wennen zijn omdat uw hersenen zich ook weer moeten aanpassen aan de nieuwe prikkels.

Wij maken met u een aantal vervolgafspraken om het hoortoestel voor u optimaal in te stellen aan de hand van uw ervaringen en onze metingen. Soms kan het wenselijk zijn nog een ander type hoortoestel uit te proberen, ook hiervoor geven wij u ruim gelegenheid.

Indien we beiden tevreden zijn over het resultaat kunt u overgaan tot de aanschaf van het hoortoestel.

Hoorprotocol en vergoedingen door uw zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar Nederland heeft in 2013 het hoorprotocol ingevoerd. Dit protocol bepaalt voor welke categorie hoortoestel u een vergoeding zult krijgen. In het kort komt het er op neer dat er wordt gestreefd naar eenvoudigere en goedkopere oplossingen voor lichte gehoorproblemen en meer complexere oplossingen voor zwaardere gehoorproblemen. Het protocol brengt een aantal zaken in beeld;

Met een vragenlijst wordt in kaart gebracht welke beperkingen u zelf ervaart in het horen en verstaan.

Er wordt een uitgebreide gehoortest door ons uitgevoerd of er is een voorschrift van de K.N.O. arts of het audiologisch centrum aanwezig. Een gehoortest bij Optiek van Veen bestaat minimaaluit het meten van de luchtgeleiding, beengeleiding en het testen van uw spraakverstaanbaarheid.

Op basis van de vragenlijst en de gehoortest wordt vastgesteld voor welke categorie u in aanmerking komt voor vergoeding. Er zijn 5 categorieën hoortoestellen: categorie 1 is relatief eenvoudig, categorie 5 is uitgebreider. Het tarief voor deze categorieën is door uw zorgverzekeraar vastgesteld en bekend bij van Veen.

Keuzevrijheid voor hoortoestellen bij Van Veen

Aangezien niet alle hoortoestellen binnen het hoorprotocol vallen en dus vergoed worden, geven wij u onafhankelijk van het protocol informatie en een eerlijk advies. Optiek van Veen kan als zelfstandig en HoorProfs audicien, elk type hoortoestel leveren. Bij ons heeft u als klant keuzevrijheid in hoortoestellen. Wilt u niet worden beperkt door het aanbod hoortoestellen uit het nieuwe hoorprotocol, dan kunt u bij ons kiezen uit een breed assortiment hoortoestellen. De kans bestaat dat uw recht op vergoeding vervalt indien u zelf een bepaald toestel wilt kiezen, of dat u zelf meer zult bijbetalen. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en wordt uiteraard met u besproken.

Declaratie bij uw zorgverzekeraar

Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland en wij kunnen voor u rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U komt in aanmerking voor een vergoeding bij een gehoorverlies van 35 dB aan één oor, ongeacht het functioneren van het andere oor. Na 5 jaar wordt er weer een vergoeding gegeven voor vervanging van een hoortoestel.

Eigen bijdrage van 25%

Vanaf 1 januari 2013 heeft de overheid bepaald dat u een wettelijke eigen bijdrage van 25% per hoortoestel dient te betalen voor het hoortoestel uit de categorie waarvoor u vergoeding krijgt. De zorgverzekeraar vergoedt de resterende 75% van de kosten. Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering wordt de eigen bijdrage mogelijk voor een deel vergoed en soms zelfs volledig vergoed. U kunt dit in uw polisvoorwaarden terugvinden.

Ook vergoeding voor Achmea verzekerden

Bent u verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, Avéro, Agis en Pro Life), dan kan het zijn dat u te horen heeft gekregen dat er vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog hoorzorg van bepaalde hoorketens vergoed wordt. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat wij u hoortoestellen en service kunnen blijven leveren. De vergoeding wordt door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, zoals u dat van ons gewend was. Er wordt door uw zorgverzekeraar 80% vergoed van de wettelijke 75% vergoeding. Het verschil zullen wij voor u compenseren, zodat u niet te veel betaalt! Voordeel van het feit dat wij geen contract hebben met de Achmea is dat u vrij bent om binnen het protocol een ander toestel te kiezen dan de categorie waar u vergoeding voor krijgt. Dit in tegenstelling tot de gecontracteerde ketens, welke niet mogen afwijken!

Tip: U zou er voor kunnen kiezen om in het nieuwe jaar een restitutiepolis te nemen in plaats van een naturapolis. Voordeel is dat u dan uw eigen zorgverlener mag uitkiezen en altijd recht heeft op de volledige vastgestelde vergoeding! Dit geldt niet alleen voor de hoortoestellen, maar ook voor andere zorg. Uw zorgverzekeraar zal in de toekomst steeds meer voor u gaan bepalen waar u uw zorg moet afnemen.

Verplicht eigen risico

Hoortoestellen vallen onder het eigen risico. Voor 2014 is het eigen risico €360,00.

Link naar artikel: (Nieuw) hoortoestel nodig?

Soorten hoortoestellen

Waar we vroeger vooral een groot apparaat achter het oor van een slechthorende zagen, zijn de hoortoestellen tegenwoordig nauwelijks zichtbaar. Bovendien zitten niet alle hoortoestellen meer achter het oor. Naast dit type kunt u tegenwoordig ook kiezen voor ‘in het oor’ of ‘volledig in de gehoorgang’. Bijna niemand ziet dat u slechthorend bent!

Achter-het-oor hoortoestel (AHO)
Deze hoortoestellen worden nagenoeg onzichtbaar achter het oor gedragen, waarbij een geluidsslangetje het toestel verbindt met een onzichtbaar te dragen oorstukje. Onze audicien helpt u met de keuze voor een volledig automatische hoortoestel (geen bediening mogelijk) of een flexibel hoortoestel (bedieningsmogelijkheden). De flexibele hoortoestellen hebben een volumeregelaar en/of een programmaschakelaar. HIermee kiest u een specifiek programma, afhankelijk van de luisteromgeving waarin u zich bevindt. 

In-het-oor hoortoestel (IHO)
In het oor gedragen hoortoestellen zijn op maat gemaakt. Ze passen precies in de contouren van uw oorkanaal. [In het oor gedragen hoortoestellen zijn op maat gemaakt. Ze passen precies in de contouren van uw oorkanaal. De hoortoestellen zijn makkelijk te plaatsen en raken niet in conflict met een bril of een hoed.
Link naar artikel: Soorten hoortoestellen

Accessoires bij uw hoortoestellen

Voor het bedienen van de hoortoestellen kan bij bepaalde typen toestellen ook gebruik gemaakt worden van een afstandsbediening. Hiermee is bijvoorbeeld het volume van de toestellen te regelen, evenals de programma’s.

Tv/radio kastje

Dit kastje zendt het geluid van de tv of de radio draadloosnaar uw hoortoestellen. Soms met de tussenkomst van een zendertje om de nek. De hoortoestellen geven het geluid versterkt aan u weer.

Mobiel telefoneren

Uw mobiele telefoon kan door middel van bluetooth gekoppeld worden aan een zendertje om de nek. Deze zendt het signaal draadloos naar uw hoortoestellen, welke het geluid versterken en in beide oren kan weergeven.

Koppeling Bluetooth apparaten

Er is op dit moment een bepaald type hoortoestel welke direct gekoppeld kan worden met de Iphone of een Ipad. Bij de Iphone wordt het geluid van de telefoon direct naar de hoortoestellen gezonden. De Iphone of Ipad kunnen tevens dienen als afstandsbediening voor uw hoortoestellen.

Externe microfoon

Om het geluid van een spreker dichterbij te halen kan gebruikt gemaakt worden van een externe microfoon. Deze vangt het geluid van de spreker, welke de microfoon draagt, op en zendt dit draadloos naar de hoortoestellen. Hierdoor is er weinig verlies van geluid omdat de afstand tussen de microfoon en spreker kort is. Oplader Een aantal typen hoortoestellen maken gebruik van accu’s welke met een oplader worden geladen. Overdag heeft u er geen omkijken naar en ’s nachts zet u ze in de oplader.

Link naar artikel: Accessoires bij uw hoortoestellen

Tips om vertrouwd te raken met uw hoortoestel

Uw eerste ervaringen zijn cruciaal voor de succesvolle aanpassing van uw hoortoestel. We hebben een aantal tips samengesteld voor u, zodat u ten volle kunt genieten van uw hoortoestel. Maak optimaal gebruik van alle mogelijkheden die uw moderne hooroplossing te bieden heeft! Volg daarnaast ook de instructies die u ontvangen heeft met uw hoortoestel. Indien u vragen of problemen hebt, neem dan contact op met uw hoorspecialist.

Het volume aanpassen aan de situatie
Moderne hoortoestellen selecteren automatisch het geschikte volume wanneer ze ingeschakeld worden. Er zijn geen andere aanpassingen nodig. Indien u het volume handmatig aanpast, helpt het luider maken van geluid vaak niet bij het verbeteren van het verstaan. Probeer niet iemand te verstaan die op grote afstand zachtjes spreekt. Zelfs een gezond oor slaagt daar niet in.

Het hoortoestel – een deel van uw leven
Net zoals een bril of contactlenzen, kan een hoortoestel in het begin een beetje vreemd aanvoelen. Na een korte gewenningsperiode zal dit veranderen. Gun uzelf de tijd om vertrouwd te raken met het toestel. Indien u echter problemen of pijn ondervindt, dient u contact op te nemen met uw hoorspecialist.

Een actieve deelnemer worden in gesprekken
Zelfs mensen zonder gehoorverlies ondervinden soms moeite om discussies te volgen, vooral wanneer verschillende personen tegelijk praten. Ga dichter naar de persoon toe die u wenst te horen, en concentreer u op hem of haar. Naarmate u meer ervaring opdoet met het gebruik van het hoortoestel, zult u deze situaties eenvoudiger en met meer zelfvertrouwen aan kunnen. Bijkomende luisterapparatuur kan in deze omstandigheden eveneens van pas komen. U kunt deze mogelijkheden leren kennen en bespreken met uw hoorspecialist. Hij of zij zal u informeren over welke bijkomende apparatuur het best past bij uw behoeftes.

Bezoeken aan openbare ruimten
Theaters, kerken, congreszalen en dergelijke plaatsen kunnen het hoorvermogen van gebruikers van hoortoestellen behoorlijk op de proef stellen. U zou een plekje moeten vinden in het gedeelte met de beste akoestiek. Dit is meestal aan de voorzijde en in het midden van de ruimte. Zit niet te dicht bij de spreker, maar dicht genoeg om zijn of haar gezicht te zien. Sommige openbare ruimten zijn uitgerust met speciale technische apparatuur om het luisteren en verstaan eenvoudiger te maken. Vraag meer informatie op voorhand of ter plaatse.

Televisie- en radioprogramma's volgen
Soms is het niet mogelijk om elk woord te verstaan. Probeer u in zulke gevallen te concentreren op de hoofdlijn. Een technisch hulpmiddel kan in deze omstandigheden eveneens van pas komen.

Uw hoortoestel gebruiken met de telefoon
Als gebruiker van een hoortoestel beschikt u over verschillende opties om telefoongesprekken beter te verstaan. Uw audicien kan u adviseren over de beste oplossing voor u.

Twee oren horen beter dan één
In geval van gehoorverlies aan weerszijden, worden beide oren voorzien van een hoortoestel. Voor de gebruiker van een hoortoestel gaat hiermee een volledig nieuwe luisterdimensie open. Mensen hebben niet zomaar twee oren, en dus is het niet meer dan logisch dat een persoon twee hoortoestellen draagt indien hij lijdt aan gehoorverlies aan beide oren. 

Link naar artikel: Tips om vertrouwd te raken met uw hoortoestel

Techniek

Ieder hoortoestel heeft zijn eigen technische mogelijkheden. Zo zijn er een aantal technieken welke in hoortoestellen vaak worden toegepast. Iedere fabrikant heeft hier zo zijn eigen benamingen voor. Voorbeelden zijn: Ruisonderdrukking, Directionaliteit en Ear to ear.

Link naar artikel: Techniek

Bediening

In de huidige hoortoestellen worden veel automatische regelingen toegepast, waardoor bediening steeds minder nodig is. Toch is de mogelijkheid er wel, want in specifiek situaties kan het fijn zijn als u zelf kan regelen.

Programmaregeling

Het is mogelijk om tussen programma’s te schakelen om het toestel te optimaliseren voor een specifieke luisteromgeving. Voorbeelden hiervan zijn een ringleidingstand voor in de kerk, een muziekstand of een telefoonstand.

Volumeregeling

Door middel van een volumeregelaar is het mogelijk uw hoortoestellen harder en zachter te zetten.

Link naar artikel: Bediening

Uiterlijk en uitvoering

Er zijn veel verschillende typen hoortoestellen van verschillende fabrikanten.Ieder type heeft zijn eigen uiterlijke kenmerken , bijvoorbeeld of het hoortoestel achter het oor gedragen wordt of volledig in het oor, welke bedieningsmogelijkheden erop zitten, hoe groot hij is en wat voor kleur hij heeft. Hoortoestellen zijn in te delen in 3 uitvoeringsvormen, welke wij hieronder nader toelichten. Niet ieder type is voor iedereen geschikt. Dit is onder andere afhankelijk van het gehoorverlies en de gehoorgang.

Achter-het-oor hoortoestel (AHO)

Deze hoortoestellen worden achter het oor gedragen, waarbij een geluidsslangetje het toestel verbindt met een oorstukje. Er zijn hoortoestellen welke volledig automatische werken (geen bediening mogelijk) of welke flexibel zijn (bedieningsmogelijkheden). De flexibele hoortoestellen hebben een volumeregelaar en/of een programmaschakelaar. Hiermee kiest u een specifiek programma, afhankelijk van de luisteromgeving waarin u zich bevindt.

Achter-het- oor hoortoestel met externe receiver (CRT)

Deze hoortoestellen worden evenals hierboven achter het oor gedragen. Echter de receiver, ofwel de luidspreker, bevindt zich niet in het hoortoestel maar in de gehoorgang. Hierdoor hoeft het geluid niet door een slangetje heen en breng je het geluid zo direct mogelijk naar het trommelvlies.

In-het-oor hoortoestel (IHO)

In het oor gedragen hoortoestellen zijn op maat gemaakt. Ze passen precies in de contouren van uw oorkanaal. De hoortoestellen zijn makkelijk te plaatsen en raken niet in conflict met een bril of een hoed.

Link naar artikel: Uiterlijk en uitvoering

Samenwerking K.N.O. arts/Audiologisch centrum

Wij hebben een goede samenwerking met de K.N.O. artsen in de regio en met de audiologische centra. Indien u bij ons komt via de K.N.O arts of audiologisch centrum, dan rapporteren wij achteraf altijd hoe alles verlopen is. 

Link naar artikel: Samenwerking K.N.O. arts/Audiologisch centrum

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio