Ondernemer van het jaar!

Het ontstaan van gehoorschade

Geluidsniveaus hoger dan 80 dB geven al kans op gehoorbeschadiging. Als je bedenkt dat een concert een gemiddeld geluidsniveau heeft van 90 dB tot 130 dB, snap je dat je eigenlijk niet zonder kunt! Geluid gaat via de oorschelp naar het slakkenhuis. Daar zetten trilhaartjes het geluid om in elektrische impulsen naar de hersenen. Hard geluid beschadigt deze trilhaartjes. Daar komt bijvoorbeeld de piep of suizen in je oren vandaan. Hoewel gehoorbeschadiging en gehoorverlies vaak geleidelijk ontstaan, zijn ze onomkeerbaar. Goede bescherming is dus essentieel.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio