Ondernemer van het jaar!

Wat zijn torische contactlenzen?

Wat zijn torische contactlenzen?

Torische lenzen zijn nodig om een cilinderafwijking te corrigeren. Een cilinderafwijking, ook wel astigmatisme genoemd, komt doordat het oog niet precies rond is. Sommige ogen hebben meer de vorm van een rugbybal in plaats van een voetbal. Daardoor zijn de krommingen van het oog niet gelijk en wordt het beeld niet precies op het netvlies afgebeeld. Een dergelijke oogafwijking kun je tegenwoordig uitstekend corrigeren met torische (ook wel cilindrische) lenzen.

Nadat je contactlensspecialist een aantal tests heeft gedaan, worden er speciaal voor jouw ogen zogenoemde torische contactlenzen gemaakt die twee sterktes combineren. En daarmee krijg je weer een scherper beeld op je netvlies. Gewone vormvaste lenzen hebben als voordeel dat ze van zichzelf al een kleine graad van astigmatisme corrigeren. In dat geval heb je dus geen speciale torische lenzen nodig.

Er is een duidelijk verschil in torische vormvaste en torische zachte lenzen. Torische zachte lenzen hebben een verdikking (of een andere soort van stabilisatie) waardoor de lens stabiel op het oog moet blijven zitten. Echter als de torische zachte lens verdraait, dan wordt de scherpte minder. Torische vormvaste lenzen daarentegen hebben twee verschillende krommingen. Hierdoor stabiliseren ze direct op het oog en zijn ze minder afhankelijk van verdraaiing van de lens. Met torische vormvaste lenzen blijf je dus altijd scherp zien. Uit de oogmeting van je contactlensspecialist zal blijken of jouw ogen torische lenzen nodig hebben.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio