Ondernemer van het jaar!

Astigmatisme

Astigmatisme

Astigmatisme is een veel voorkomende oogafwijking die door een onregelmatig gevormd hoornvlies wordt veroorzaakt. Het oppervlak van het hoornvlies is ellipsvormig, als een rugbybal, in plaats van volkomen rond, als een voetbal. Lichtstralen die door een ellipsvormig hoornvlies passeren, buigen ongelijkmatig, zodat er verscheidene brandpunten ontstaan. Daardoor is het zicht op de meeste afstanden vaag. Astigmatisme is gewoonlijk erfelijk, hoewel factoren zoals lage lichtniveaus en te veel werk van dichtbij ertoe kunnen bijdragen.

Hoe weet ik of ik astigmatisme heb?
Loensen, hoofdpijnklachten en vermoeide ogen zijn typische symptomen. In de meeste gevallen gaat astigmatisme samen met bijziendheid of verziendheid. Vijfenveertig procent van de mensen die zichtcorrectie nodig hebben, hebben enige mate van astigmatisme. De afwijking wordt gewoonlijk vastgesteld met een uitgebreid oogonderzoek.

Zal mijn zicht achteruit blijven gaan?
Na verloop van tijd kan de situatie veranderen, maar meestal blijft deze in de loop van de tijd relatief stabiel.

Hoe wordt astigmatisme behandeld?
Astigmatisme kan worden gecorrigeerd met een bril of met torische contactlenzen.Torische contactlenzen corrigeren de brekingsfouten en geven één enkel brandpunt op het netvlies waar het zicht het scherpst is.

Veel mensen met astigmatisme is jarenlang verteld dat ze geen zachte contactlenzen konden dragen. Vandaag heeft de technologische vooruitgang de torische lenzen sterk verbeterd. Met behulp van gecomputeriseerde fabricagetechnieken maakt CooperVision torische contactlenzen die bijna alle soorten astigmatisme kunnen corrigeren. De lensmaterialen die CooperVision heeft ontwikkeld, maken de productie van buitengewoon dunne maar toch heel duurzame torische lenzen mogelijk. CooperVision heeft een ruime ervaring in de fabricage van torische contactlenzen en biedt een uitgebreid scala lensopties aan. Als u astigmatisme hebt, dan heeft CooperVision zeker een torische lens die deze oogafwijking kan corrigeren.

Design by No.3 | Nummerdrie.nl | Ontwerpstudio