Torische contactlenzen

Een cilinder?

Eén op de twee personen heeft het: astigmatisme. Astigmatisme treedt op wanneer het hoornvlies een onregelmatige kromming heeft, waardoor de invallende lichtstralen op een asymmetrische wijze gebroken worden. Hierdoor ziet u alles wat wazig en vervormd. Goed nieuws: astigmatisme is geen ziekte, wel een extra element om rekening mee te houden om uw blik weer scherp te krijgen. Ziet u niet echt scherp, heeft u last van vermoeide ogen of hoofdpijn en heeft u problemen met autorijden in het donker? Dan raden we u aan verder te lezen!

Wat zijn Torische contactlenzen?

Torische lenzen zijn nodig om een cilinderafwijking te corrigeren. Een cilinderafwijking, ook wel astigmatisme genoemd, komt doordat het oog niet precies rond is. Sommige ogen hebben meer de vorm van een rugbybal in plaats van een voetbal. Daardoor zijn de krommingen van het oog niet gelijk en wordt het beeld niet precies op het netvlies afgebeeld. Een dergelijke oogafwijking kunt u tegenwoordig uitstekend corrigeren met torische (ook wel cilindrische) lenzen.

Nadat de contactlensspecialist een aantal tests heeft gedaan, worden er speciaal voor uw ogen zogenoemde torische contactlenzen gemaakt die twee sterktes combineren. En daarmee krijgt u weer een scherper beeld op uw netvlies. Gewone vormvaste lenzen hebben als voordeel dat ze van zichzelf al een kleine graad van astigmatisme corrigeren. In dat geval heeft u dus geen speciale torische lenzen nodig.

Er is een duidelijk verschil in torische vormvaste en torische zachte lenzen. Torische zachte lenzen hebben een verdikking (of een andere soort van stabilisatie) waardoor de lens stabiel op het oog moet blijven zitten. Echter als de torische zachte lens verdraait, dan wordt de scherpte minder. Torische vormvaste lenzen daarentegen hebben twee verschillende krommingen. Hierdoor stabiliseren ze direct op het oog en zijn ze minder afhankelijk van verdraaiing van de lens. Met torische vormvaste lenzen blijft u dus altijd scherp zien. Uit onze oogmeting zal blijken of uw ogen torische lenzen nodig hebben.

Astigmatisme

astigmatisme

Astigmatisme is een veel voorkomende oogafwijking die door een onregelmatig gevormd hoornvlies wordt veroorzaakt. Het oppervlak van het hoornvlies is ellipsvormig, als een rugbybal, in plaats van volkomen rond, als een voetbal. Lichtstralen die door een ellipsvormig hoornvlies passeren, buigen ongelijkmatig, zodat er verscheidene brandpunten ontstaan. Daardoor is het zicht op de meeste afstanden vaag. Astigmatisme is gewoonlijk erfelijk, hoewel factoren zoals lage lichtniveaus en te veel werk van dichtbij ertoe kunnen bijdragen.

Hoe weet ik of ik astigmatisme heb?

Loensen, hoofdpijnklachten en vermoeide ogen zijn typische symptomen. In de meeste gevallen gaat astigmatisme samen met bijziendheid of verziendheid. Vijfenveertig procent van de mensen die zichtcorrectie nodig hebben, hebben enige mate van astigmatisme. De afwijking wordt gewoonlijk vastgesteld met een uitgebreid oogonderzoek.

Zal mijn zicht achteruit blijven gaan?

Na verloop van tijd kan de situatie veranderen, maar meestal blijft deze in de loop van de tijd relatief stabiel.

Hoe wordt astigmatisme behandeld?

Astigmatisme kan worden gecorrigeerd met een bril of met torische contactlenzen.Torische contactlenzen corrigeren de brekingsfouten en geven één enkel brandpunt op het netvlies waar het zicht het scherpst is.

Veel mensen met astigmatisme is jarenlang verteld dat ze geen zachte contactlenzen konden dragen. Vandaag heeft de technologische vooruitgang de torische lenzen sterk verbeterd. Met behulp van gecomputeriseerde fabricagetechnieken maakt CooperVision torische contactlenzen die bijna alle soorten astigmatisme kunnen corrigeren. De lensmaterialen die worden ontwikkeld, maken de productie van buitengewoon dunne maar toch heel duurzame torische lenzen mogelijk. CooperVision heeft een ruime ervaring in de fabricage van torische contactlenzen en biedt een uitgebreid scala lensopties aan. Als u astigmatisme hebt, dan is er zeker een torische lens die deze oogafwijking kan corrigeren.

Wilt u starten met torische lenzen?

Maak een afspraak voor een lensscreening, bel 0341 25 26 64 of mail naar info@optiekvanveen.nl
Contactlens Totaalplan

Contactlens Totaal Plan

contactlens totaalplan

Naast de aanschaf van contactlenzen in verschillende systemen en losse aankopen, kent Optiek van Veen ook het Contactlens Totaal Plan. Dit plan kent een vast maandbedrag waar alles in zit verwerkt:

  • contactlenzen
  • vloeistoffen
  • oogzorg
  • contactlens controles

Een plan wat u een duidelijk overzicht geeft van wat u per maand betaalt aan uw contactlenzen. De vele verschillende soorten contactlenzen hebben verschillende maandbedragen. Het lensabonnement is voor de duur van een half jaar en wordt daarna automatisch verlengd.

  • Zachte contactlenzen € 16,50 t/m € 27,50 per maand per paar
  • Zachte lenzen torisch € 28,50 t/m € 33,00 per maand per paar
  • Zachte lenzen multifocaal € 36,50 t/m € 39,50 per maand per paar

Voor vormstabiele contactlenzen / harde contactlenzen geldt het Contactlenzen Totaal Plan

Voor de duur van twee jaar en wordt daarna automatisch verlengd

  • Laag zuurstofdoorlaatbaar € 11,50 per lens per maand per paar
  • Zuurstofdoorlaatbaar € 12,50 per lens per maand per paar
  • Hoog zuurstofdoorlaatbaar € 13,50 per lens per maand per paar

Voor de torische variant geldt een toeslag van € 5,00 per maand per paar. Voor een multifocale geldt een toeslag van € 10,00 per maand per paar.

Vraag meer informatie hierover als u bij ons komt voor controle of nieuwe lenzen.